followers

IDGHAM BILA GHUNNAH


IDGHAM BILA GHUNNAH


Memasukkan nun sakinah atau tanwin kepada huruf ل atau ر.
 


Tanda-tanda bacaan:

Tiada tanda sukun di atas nun sakinah dan tanda tanwin yang tidak selari. Terdapat tanda sabdu pada huruf  atau  yang berikutnya.

Cara bacaan:

Wajib diidghamkan iaitu dengan memasukkan sempurna kerana keseluruhan sifat dengung dan makhraj nun sakinah dan tanwin telah dihilangkan dalam huruf idgham kamil.Contoh :
 Nun mati bertemu huruf lam dan tanwin bertemu huruf lamNun mati bertemu huruf ra’ dan tanwin bertemu huruf ra’thanks for reading.jika ada salah dan silap saya minta maaf :)

0 orang sedang membebel: